Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Riktlinjer för digitalisering av kulturarvsmaterial på Riksantikvarieämbetet
utgivningsår 2015
länk http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/9240/Rapp%202016_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
ställe Bilaga 2: Ordförklaringar, s. 29–31
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)