Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Träd och buskar. Månghundraåriga historieberättare
överordnad titel Vårda väl
utgivningsår 2013
länk http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/324/Varia%202013_5_1.pdf?sequence=5&isAllowed=y
ställe Ordlista, s. 19
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
författare Tommy Lennartsson