Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Fäbodar och fäbodskogar. Biologiskt kulturarv i nordliga skogar
kortform av titel Fäbodar och fäbodskogar
överordnad titel Vårda väl
utgivningsår 2013
länk http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/3342/Varia%202013_38.pdf?sequence=1&isAllowed=y
bakgrund Listan omfattar ett urval specialord och begrepp som förekommer i texten. Merparten av uttrycken är hämtade från Dalarna och kan därför skilja sig från traditioner i andra bygder och landskap.
ställe Ordlista, s. 30
antal termposter 25
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)