Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Parkanläggningar som biologiskt kulturarv
överordnad titel Vårda väl
utgivningsår 2014
länk http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7142/Varia%202014_13.pdf?sequence=1&isAllowed=y
ställe Ordlista, s. 27
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)