Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Fönster : historik och råd vid renovering
dokumentnummer RAÄ 1988:1
utgivningsår 1988
länk http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/276/20111013%20F%c3%b6nster.pdf?sequence=1&isAllowed=y
ställe Ordlista, s. 54–55
antal termposter 36
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
författare Olof Antell