Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Uppföljning av systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket
överordnad titel Excerpter ur Rapporter från riksdagen (RFR)
dokumentnummer 2016/17:RFR7
utgivningsår 2017
länk https://data.riksdagen.se/fil/24B42258-6038-470F-80C6-F5CE149F401B
ställe Bilaga 4, Ordförklaringar och förkortningar, s. 216–218
antal termposter 31
 
utgivare
organisation Riksdagen