Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Pensionssystemets årsredovisning – tydlig, t illräcklig och transparent?
dokumentnummer RIR 2017:7
utgivningsår 2017
länk http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/26522/RiR_2017_7_PENSIONSSYSTEMET_ANPASSAD.pdf
ställe 1.7 Centrala termer och begrepp, s. 16–18
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Riksrevisionen