Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel En omreglerad spelmarknad. Del 1
kortform av titel En omreglerad spelmarknad
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:30
utgivningsår 2017
länk http://www.regeringen.se/4969b7/contentassets/29291777554d47e49e717171e4eb5f83/en-omreglerad-spelmarknad-del-1-av-2-kapitel-1-21-sou-201730
ställe 2.6.2 Begrepp, s. 162–166; 4.1.1 Lotteribegreppet, s. 197; 18.1 Definition av spelberoende och spelproblem, s. 593–594; 11.12 Vad är matchfixning?, s. 370—371
antal termposter 27
 
utgivare
organisation Finansdepartementet