Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Betänkande av Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
kortform av titel Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:27
utgivningsår 2017
länk http://www.regeringen.se/4967a7/contentassets/65a57f7eb53143f59b26f98f22794f8a/vissa-fragor-inom-fastighets--och-stampelskatteomradet-sou-201727
ställe 4.1 Vad som avses med en paketerad transaktion, s. 53
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Finansdepartementet