Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Substitution i Centrum – stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:32
utgivningsår 2017
länk http://www.regeringen.se/4969b7/contentassets/5705e6d4db644630b3735c33d4e99813/sou-2017_32_webb.pdf
ställe Ord och begrepp, s. 11–15
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Miljö- och energidepartementet