Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:28
utgivningsår 2017
länk https://data.riksdagen.se/fil/653579AE-DF31-4735-B5DE-29FF9926732A
ställe 1.2 Definitioner, s. 30
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetsmarknadsdepartementet