Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Information till riktlinjevillkor för lotter, terminalkvitton och slumptalsgeneratorer
dokumentnummer 13Li6804
utgivningsår 2015
länk https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/lagar--villkor/villkor/information-till-riktlinjer-for-lotter-terminalkvitton-och-slumptalsgeneratorer.pdf
ställe Definitioner, s. 3–5
antal termposter 23
 
utgivare
organisation Lotteriinspektionen