Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lotteriinspektionens allmänna råd för tillståndsgivning avseende ansökningar till bingospel som inkommer fr.o.m. 1 januari 2016
dokumentnummer 14Li4623
utgivningsår 2015
länk https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/lagar--villkor/allmanna-rad/allmanna-rad-bingo-fran-1-januari-2016.pdf
ställe Definitioner m.m., s. 4
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Lotteriinspektionen