Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Riktlinjer för villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser för anordnande av roulett, tärnings- och kortspel
dokumentnummer 945/2007
utgivningsår 2008
länk https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/lagar--villkor/villkor/riktlinjer-for-villkor-restaurangkasino.pdf
ställe 12 Definitioner, s. 2–3
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Lotteriinspektionen