Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Riktlinjevillkor för lotter, terminalkvitton och slumptalsgeneratorer
dokumentnummer 13Li6804
utgivningsår 2015
länk https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/lagar--villkor/villkor/villkor-for-lotter-terminalkvitton-och-slumptalsgeneratorer.pdf
ställe 1. Definitioner, s. 4
antal termposter 19
 
utgivare
organisation Lotteriinspektionen