Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Särskilda villkor, kontroll och ordningsbestämmelser för anordnande av värdeautomatspel
dokumentnummer 15Li5185
utgivningsår 2015
länk https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/lagar--villkor/villkor/villkor-kontroll--och-ordningsbestammelser-for-vardeautomater.pdf
ställe Definitioner, s. 3
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Lotteriinspektionen