Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tekniska villkor för värdeautomater styrda från värdsystem
dokumentnummer 15Li5185
utgivningsår 2015
länk https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/lagar--villkor/villkor/tekniska-villkor-for-vardeautomater-styrda-fran-vardsystem.pdf
ställe Definitioner, s. 3
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Lotteriinspektionen