Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Tillsynen över den svenska värdepappersmarknaden
dokumentnummer Dnr 16-15793
utgivningsår 2017
länk http://www.fi.se/contentassets/6b939bc3d68c43f09ef6ce3971c1b831/marknrapp2017ny.pdf
ställe Ordlista, s. 24–25
antal termposter 26
 
utgivare
organisation Finansinspektionen
utgivare
organisation Finansinspektionen