Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Långsiktig strålskyddsforskning. Betänkande av Utredningen om strålskyddsforskning
kortform av titel Långsiktig strålskyddsforskning
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1994:40
utgivningsår 1994
länk http://weburn.kb.se/sou/472/urn-nbn-se-kb-digark-4717498.pdf
ställe Bilaga 7 Ordlista och förkortningar, s. 217–227
antal termposter 67
 
utgivare
organisation Miljö- och naturresursdepartementet