Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Skogsstyrelsens föreskrifter om virkesmätning
överordnad titel Skogsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer SKSFS 2014:11
utgivningsår 2014
länk http://www.skogsstyrelsen.se/Global/myndigheten/f%C3%B6rfattningar/SKSFS%202014_11.pdf
ställe Definitioner, s. 5–6
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 27
 
utgivare
organisation Skogsstyrelsen