Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av växtskyddsmedel på skogsmark
överordnad titel Skogsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer SKSFS 2016:2
utgivningsår 2017
länk http://www.skogsstyrelsen.se/Global/myndigheten/f%c3%b6rfattningar/SKSFS%202016_2%20v%c3%a4xtskyddsmedel.pdf
ställe 4 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Skogsstyrelsen