Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägskatt. Volym 1
kortform av titel Vägskatt
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:11
utgivningsår 2017
länk https://data.riksdagen.se/fil/EAE7047A-A0C7-46D7-95D8-3BC88A8ABA31
ställe Förkortningar och förklaringar, s. 21–24
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Finansdepartementet