Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
överordnad titel Finansiell stabilitet 2016:2
utgivningsår 2016
länk http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/FSR/2016/FSR_2/rap_fsr2_161123_sve.pdf
ställe s. 35
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Sveriges riksbank