Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:9
utgivningsår 2017
länk https://data.riksdagen.se/fil/83C1EC02-7D9D-45D0-8572-C4357D6B2819
bakgrund Det finns ett antal centrala begrepp som återkommer i delbetänkandet. Några av dem beskrivs kortfattat här.
ställe 1.2.3 Centrala begrepp, .s 27–29
antal termposter 19
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet