Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk-engelsk kustordlista med kommentarer
utgivningsår 2016
länk http://www.kustordlistan.se/ordlistan.html
sekretariatskommentar Mer om ordlistan finns att läsa på http://www.tidskriftenvatten.se/download.asp?type=article&ID=4786.
antal termposter 272
 
utgivare
organisation Lunds Tekniska Högskola (LTH)