Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel På väg mot miljöanpassade kostråd. Vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd
kortform av titel På väg mot miljöanpassade kostråd.
dokumentnummer Livsmedelsverkets rapport 9/2008 9
utgivningsår 2008
länk http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_naring/2008_livsmedelsverket_9_pa_vag_mot_miljoanpassade_kostrad.pdf
ställe s. 6–9
antal termposter 35
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket
författare Charlotte Lagerberg Fogelberg (Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU))