Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Strandfodring. Skydd av kuster mot erosion och översvämning
kortform av titel Strandfodring
dokumentnummer SGI-VARIA--06/562--SE
utgivningsår 2017
länk http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/varia/pdf/sgi-v562.pdf
ställe Appendix C, Ordlista – strandfodring, s. 91–92
antal termposter 33
 
utgivare
organisation Statens geotekniska institut, SGI
författare Hans Hanson, Bengt Rydell, Mattias Andersson