Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Riskbedömning av förorenade områden med hänsyn till sårbarhet för naturolyckor. Information och råd
kortform av titel
dokumentnummer SGI Publikation 20
utgivningsår 2016
länk www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p20.pdf
ställe Ordlista, Bilaga 4
antal termposter 38
 
utgivare
organisation Statens geotekniska institut, SGI
författare Paul Edebalk, Maria Carling, Gunnel Göransson, Jan Fallsvik, Jim Hedfors, Karin Odén, Helena Branzén, Mikael Stark