Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Geoteknisk sektorsportal. Nationell datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar
dokumentnummer SGI Publikation 1
utgivningsår 2013
länk http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p1.pdf
ställe Ordlista, s. 48–50
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Statens geotekniska institut, SGI
författare Bengt Rydell och Mats Öberg