Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Markmiljöns skyddsvärde. En härledning med utgångspunkt i miljöetik och lagstiftning
kortform av titel Markmiljöns skyddsvärde
dokumentnummer SGI Publikation 27
utgivningsår 2016
länk www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-publikation/sgi-p27.pdf
ställe Ordlista, s. 13–14
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Statens geotekniska institut, SGI
författare Pär-Erik Back, Anja Enell, Malin Fransson, Sofie Hermansson, Lars Rosén, Yevheniya Volchko, Karin Wiberg, Annika Åberg