Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Fiskkonsumtion – risk och nytta
dokumentnummer Rapport 12
utgivningsår 2007
länk http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_naring/2007_12_fiskkonsumtion_risk_och_nytta.pdf
ställe s. 3–4
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket
författare Wulf Becker, Per Ola Darnerud och Kierstin Petersson-Grawé