Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Avtalsförvaltning
dokumentnummer Vägledning nr 2
utgivningsår 2016
länk http://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/vagledningar/2016_2_avtalsforvaltning.pdf
ställe 1. Vad innebär avtalsförvaltning?, s. 6
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Upphandlingsmyndigheten