Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Mellanhänder i upphandling
dokumentnummer Rapport 2017:1
utgivningsår 2017
länk http://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/rapport_2017-1-002.pdf
ställe Begrepp och förkortningar, s. 23–26
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Upphandlingsmyndigheten; Konkurrensverket