Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik
dokumentnummer Vägledning nr 1
utgivningsår 2017
länk http://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/vagledningar/uhm_vaegledning_upphandling--hjaelpmedel-vaelfaerdsteknik_low.pdf
ställe Begrepp, s. 5
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Upphandlingsmyndigheten