Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kontroll av restsubstanser i animalier och animaliska livsmedel
dokumentnummer Rapport 16
utgivningsår 2005
länk http://www.slv.se/upload/dokument/Rapporter/kemiska/lakemedel/SLV%2016%202005%20L%C3%A4kemedelsrester%202004.pdf
ställe s. 5–7
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket
författare Ingrid Nordlander och Harriet Green