Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Svensk social trygghet i en globaliserad värld. Del 1
kortform av titel Svensk social trygghet i en globaliserad värld
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:05
utgivningsår 2017
länk http://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/30ef6f480aca47c1a57ca4528ed4503e/sou-2017_05_svensk-social-trygghet-i-en-globaliserad-varld_del-1.pdf
ställe Ordlista och förkortningar, s. 27–30
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Socialdepartementet