Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om registreringskort för hotellgäster m.m.
överordnad titel Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer PMFS 2015:6 (FAP 279-1)
utgivningsår 2015
länk https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP279_1_PMFS2015_6.pdf
ställe Definitioner 2 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen