Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Klimatanpassningsportalen: Ordlista
utgivningsår 2016
länk http://www.klimatanpassning.se/atgarda/stod-for-anpassning/ordlista-1.105755
bakgrund Klimatanpassning ingår i många samhällssektorer och många typer av arbete. Det finns därmed också ett brett spektrum facktermer och uttryck. Här har vi samlat några av de ord som brukar återkomma.
antal termposter 25
 
utgivare
organisation Klimatanpassningsportalen
utgivare
organisation SMHI, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning