Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägledning klimatscenarier: Ordlista
utgivningsår 2014
länk http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/ordlista-1.79548
bakgrund Eftersom klimatscenarier omfattar flera vetenskaper och vänder sig till en mångfald sektorer förekommer många begrepp i beskrivningar av metod, resultat och tolkningar. Här är sammanställt en del av dessa till stöd för läsaren.
Några begrepp är allmänt använda och kan därför ha lite olika betydelse i skilda sammanhang. Vi har i beskrivningarna i denna vägledning försökt vara konsekventa i användandet av olika termer så att inte samma term används i olika betydelse.
Det gäller dock inte alla sammanhang. Ett exempel är ordet klimatscenarier, som kan användas i en vidare bemärkelse i annan litteratur och beroende på sammanhang. Vi har här valt att tala om effektstudier då klimatdata används som indata till beräkningar av exempelvis vattenflöden eller skogstillväxt.
antal termposter 41
 
utgivare
organisation Klimatanpassningsportalen
utgivare
organisation SMHI, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning