Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kontroll av svenska musselodlingar
dokumentnummer Rapport 14
utgivningsår 2006
länk http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/musslor/Musselrapport_nr_14_2006.pdf
ställe s. 6–7
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket
författare Ingrid Nordlander