Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1985:613
utgivningsår 1985
länk http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1985613-om-auktorisation-av-tolkar_sfs-1985-613
ställe 2 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetsmarknadsdepartementet