Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Försvarsmaktens interna bestämmelser om spärrning, blockering och förstöring
överordnad titel Försvarsmaktens interna bestämmelser
dokumentnummer FIB 2016:1
utgivningsår 2016
länk http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/gallande-fib/fib-2016-1.pdf
ställe 2 § Definitioner
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Försvarsmakten, FMLOG/TF-redaktionen