Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Kontroll av restsubstanser i levande djur och animaliska livsmedel. Resultat 2006
kortform av titel Kontroll av restsubstanser i levande djur och animaliska livsmedel
utgivningsår 2007
länk http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/kemiska/lakemedel/rapport_18-2007_restsubstanser_2006.pdf
ställe s. 6–9
antal termposter 32
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket
författare Ingrid Nordlander, Harriet Green och Ingrid Nilsson