Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster
kortform av titel
överordnad titel Direktiv om tillämpning av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt för vissa varor och tjänster
dokumentnummer 2016/17:FPM57
utgivningsår 2017
länk http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/direktiv-om-tillampning-av-omvand-skattskyldighet_H406FPM57
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Finansdepartementet