Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Med raps i tankarna? Delbetänkande av Miljöklassutredningen
kortform av titel Med raps i tankarna?
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1994:64
utgivningsår 1994
länk http://weburn.kb.se/sou/475/urn-nbn-se-kb-digark-4742083.pdf
ställe Fackordlista, s. 11–13
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Miljö- och naturresursdepartementet