Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Konto, clearing och avveckling. Betänkande av Clearingutredningen
kortform av titel Konto, clearing och avveckling
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1993:114
utgivningsår 1994
länk http://weburn.kb.se/sou/504/urn-nbn-se-kb-digark-5033652.pdf
ställe Några använda begrepp, s. 357–372
antal termposter 81
 
utgivare
organisation Finansdepartementet