Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägtullar i Stockholmsregionen. Delbetänkande av Vägtullsutredningen
kortform av titel Vägtullar i Stockholmsregionen
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1994:142
utgivningsår 1994
länk http://weburn.kb.se/sou/481/urn-nbn-se-kb-digark-4806976.pdf
ställe 2.1.2 Definitioner, s. 33–34
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Kommunikationsdepartementet