Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statsförvaltningens digitalisering. Uppföljning och analys
kortform av titel Statsförvaltningens digitalisering
dokumentnummer ESV 2016:25
utgivningsår 2016
utgåvenr Dnr: 3.2-218/2016
länk http://www.esv.se/contentassets/3b0422633d9b413eb3ce789ab798d984/2016-25-statsforvaltningens-digitalisering.pdf
ställe Bilaga 3. Ordlista, s. 54–57
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket
utgivare
organisation
författare Maria Bergström, Peter Daniel, Magnus Gunnarsson, Anders Nyström