Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Nomenklatur för storhushåll
utgivningsår
länk
bakgrund Nomenklatur för storhushåll har tillkommit i samarbete med olika relevanta myndigheter, organisationer och företag.
antal termposter 28
 
utgivare
organisation Institutet för storhushållens rationalisering (ISR)