Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Vägledning för energikartläggning i transportindustrin – arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.
kortform av titel Vägledning för energikartläggning i transportindustrin
dokumentnummer ER 2016:08
utgivningsår 2016
länk https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=5570
ställe 1.5 Definitioner, s. 7–8
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Energimyndigheten